felekibela

FELEKI BÉLA, ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, a Pesti Izraelita Hitközség alelnöke /Lovasberény (Fejér megye), 1862. október 3. - Budapest, 1923. március 1./ Atyja Füchsel Miksa lovasberényi körorvos, édesanyja Báron Anna. A Feleki testvérek, magyarfeleki Feleky Hugó urológus, egyetemi tanár (1861-1932), E Béla ügyvéd (1862-1923), F Sándor orvos, költő (1865-1940) és F Hugó fia, Feleky Géza újságíró (1890-1936) egy rendkívül tehetséges értelmiségi család nagy megbecsülésnek, tiszteletnek örvendő tagjai voltak.

Feleki Béla gimnáziumi tanulmányai befejezése után a budapesti egyetem jogi fakuItását végezte eL Az 1890-es egyházpolitikai mozgalomban és a recepciós törvényjavaslat előkészítő munkálataiban tevékenyen vett részt. 1890-ben tagja lett a főváros törvényhatóságának. Főleg a pénzügyi és a szociálpolitikai kérdések felé fordult a figyelme. 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség oktatásügyének a vezetője, majd a hitközség alelnöke lett. A gyermekvédelem terén kiváló kezdeményezése volt az Országos Izraelita Patronage Egyesület megalapítása. Nevéhez fűződik a hitközség fiú- és leánygimnáziumának életrehívása.
Az évtizedeken át vajúdó zsidó középiskolai kérdést megoldotta: megnyitotta az első magyarországi zsidó gimnáziumok kapuit. Jogi cikkeket írt az Ügyvédek Lapjába és az Igazságügyi Közlönybe, valamint a felekezeti sajtóba.

F: ZsL, 1929. 270.; Szinnyei, 1894. Ill., 327.; Múlt és Jövő, 1914.50.; Venetianer, 1986. 398. 
 
Forrás: Lakat Erika: Zsidó kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében