A Feleki Sándor költő 
születésének 145. évfordulója tiszteletére szavalóversenyt 
hirdetünk iskolánk tanulói részére
 2010. október 29-én pénteken 14.30 órai kezdettel 
a Református Kultúrteremben.
 
feleki 
 
A versenyen részt venni egy kötelező Feleki Sándor verssel, és egy szabadon választott ősz témájú verssel lehet.
Várjuk jelentkezéseteket:

Czompó Zsuzsanna
Magyarné Szita Melinda
 

 
ALSÓS KÖTELEZŐ VERS

Feleki Sándor: 
A lovasberényi erdőben
(részlet)

Nem csalogat madárének,
Virága sincs a cserjének,
Szívem mégis újra dobban,
Hogyha járok a vadonban.

Pedig a bükk, tölgyfa, cserje,
Mintha már meg sem ismernek,
Olyan búsan, oly mogorván,
Oly hidegen tekint le rám.

Lombja fosztott ágak felett
Csöndben, miként a képzelet,
Ballag a hold ezüst fénye
Rásüt a fák tetejére.
 

 
 KÖTELEZŐ VERS 5-6. osztályosoknak

Feleki Sándor: 
A lovasberényi erdőben
(részlet)

Nem csalogat madárének,
Virága sincs a cserjének,
Szívem mégis újra dobban,
Hogyha járok a vadonban.

Pedig a bükk, tölgyfa, cserje,
Mintha már meg sem ismernek,
Olyan búsan, oly mogorván,
Oly hidegen tekint le rám.

Lombja fosztott ágak felett
Csöndben, miként a képzelet,
Ballag a hold ezüst fénye
Rásüt a fák tetejére.

Szemem messze, messze téved,
Mindenütt csend, semmi élet;
Néha ropog csak egy-egy gally,
Mint valami fojtott sóhaj.

Sóhajtoznak epedezve,
Bár csak újra tavasz lenne!
Bár a fülemile dala
Lombjaik közt megszólalna!
 

 
KÖTELEZŐ VERS 7-8 osztályosoknak

Feleki Sándor:
Az utolsó levél

A többi társad mind lehullott
A száraz  ágon mondd, mi tart,
Hogy egyedül te, éled csak túl
Az őszi dért, a zord vihart.

Mit is keressz a puszta fán még,
Nem látod, hogy már itt a tél?
S te zöldelsz még, mint nyár középen,
Te gyenge, árva, kis levél.

Milyen csodás varázserő véd?
Az ember-ész nem tudja  mi.
Egy kéz, mely elfonnyadni nem hagy
S nem enged sárba hullani.

Talán az a bűvös erő tart,
Mely él a szívnek mélyiben,
Ha elhagyá a jó szerencse,
S nem védi senki, senki sem.

Csodás erő, ezerszer áldott,
Elveszni sohsem engeded
Az utolsó reményt a szívben
S a fán a végső levelet.